Affiliate Fraud

Affiliate fraud er en form for bedrageri inden for affiliate marketing, hvor en affiliate manipulerer eller svindler et affiliateprogram for at opnå ufortjent kommission.

Sidst opdateret 20/12/2023

Realisér din webshops affiliate potentiale. Uden at røre en finger 👍 Kontakt os på mail her og hør om mulighederne.

Hvad er affiliate fraud?

Affiliate fraud er en form for bedrageri inden for affiliate marketing, hvor en person eller gruppe bevidst manipulerer eller svindler et affiliateprogram for at opnå ufortjent kommission. Dette kan skade både virksomheder og ærlige affiliates og underminere tilliden i hele affiliate marketingøkosystemet.

Typer af affiliate fraud

Affiliate fraud indebærer typisk at skabe kunstige handlinger, såsom at generere falske salg, klik, tilmeldinger eller trafik. Formålet er at få kommission eller belønning uden at generere reel værdi for annoncøren.

Metoder for Affiliate fraud: Der er forskellige metoder, som affiliates kan bruge til at begå svig, herunder:

 1. Cookie stuffing: Cookie stuffing involverer uautoriseret placering af en affiliate cookie i en brugers browser uden brugerens viden. Dette sker typisk, når en bruger besøger et website, og en cookie bliver sat uden en legitim klikhandling.

 2. Falske klik og konverteringer: Dette sker, når en person eller software genererer kunstige klik eller salg på affiliate links. Det kan omfatte brugen af bots til at simulere klik fra mange forskellige computere eller anvendelse af scripts til at efterligne brugerinteraktioner.

 3. Spamming: Spamming i affiliate marketing refererer til uønsket og aggressiv distribution af affiliatelinks. Denne metode involverer masseforsendelse af reklamebudskaber eller links til et stort antal modtagere uden deres samtykke. Metoden betragtes som uetisk og kan overtræde antispam-lovgivninger
 4. Tyveri af affiliatekoder: Dette sker, når en person stjæler eller overtager en anden affiliates unikke trackingkode eller link for at tilegne sig kommission for salg eller trafik.
 5. Multiple account fraud: Nogle svindlere opretter flere affiliatekonti under falske identiteter for at omgå begrænsninger eller øge deres chancer for at generere ulovlige indtægter.

 6. Ad injection: Ad injection forekommer, når software installeret på en brugers enhed uautoriseret indsætter affiliate links eller annoncer på websites, som brugeren besøger, skiftende eksisterende affiliate links til fordel for svindleren.

Er du i tvivl om din affiliate marketing kører optimalt? Få vores uforpligtende input. Du kan altid skrive til os her og spørge.

Konsekvenser af affiliate fraud:

Affiliate fraud kan have alvorlige konsekvenser, herunder økonomisk tab, skade på brandets omdømme, og forringelse af forholdet mellem virksomheder og ærlige affiliates. Derudover kan det føre til juridiske konsekvenser for de involverede i svindel.

infografik der kort forklarer hvad affiliate fraud er og, hvordan man identificere og forebygger det infografikken er med hvid skrift på en grøn baggrund

Forebyggelse og håndtering

Forebyggelse og håndtering af affiliate fraud kræver en kombination af teknologiske løsninger, omhyggelig overvågning, og klare politikker. Her er nogle strategier der kan hjælpe med at opdage :

Avanceret tracking: Brug sporingsteknologi til at overvåge og analysere trafikmønstre. Dette kan omfatte algoritmer, der identificerer unormale aktivitetsmønstre, såsom pludselige spikes i trafik eller konverteringer, der kan indikere svig.

Klare affiliateaftaler: Udarbejd detaljerede og klare affiliateaftaler, der tydeligt definerer, hvad der betragtes som svigagtig adfærd, og fastsæt specifikke konsekvenser for overtrædelse af disse retningslinjer.

Manuel gennemgang og audits: Implementer regelmæssige manuelle gennemgange og audits af affiliate aktiviteter. Dette inkluderer at undersøge konverteringsdata for at sikre ægtheden af transaktionerne.

Screening af affiliates: Foretag grundig screening af nye affiliates før de optages i programmet. Dette kan omfatte at kontrollere deres historik og ry i branchen.

Brug af reputable affiliatenetværk: Samarbejd med etablerede og velansete affiliatenetværk, der har deres egne systemer og processer for at opdage og håndtere svig.

Ofte stillede spørgsmål

For at skelne mellem legitim høj trafik og trafik genereret af affiliate fraud, kan man fokusere på flere nøgleindikatorer:

Kilde til trafikken: Legitim trafik kommer typisk fra velkendte kilder eller marketingkampagner. Ved affiliate fraud kan trafikken stamme fra tvivlsomme kilder eller ukendte geografiske områder.

Brugeradfærd: Ægte brugere interagerer med indholdet på siden (f.eks. klikker på links, læser information). Trafik fra fraud viser ofte minimal eller ingen interaktion udover det indledende klik.

Trafikmønstre: Legitim trafik viser en gradvis stigning, der korrelerer med marketingindsatser. Ved svindel ses ofte pludselige og uforklarlige spikes i trafikken.

Konverteringsrater: Mens legitim trafik kan føre til en stigning i konverteringer, resulterer svindeltrafik ofte i meget lave eller ingen konverteringer.

Trafikkvalitet: Værktøjer til webanalyse kan give indsigt i trafikkvaliteten, herunder sessionens varighed og bounce-rater. Lav engagement og høje bounce-rater kan indikere fraud.

Ved at analysere disse faktorer nøje kan man få en klarere forståelse af, om en stigning i trafik er et resultat af ægte brugerinteresse eller affiliate fraud.

Tilfælde af affiliate fraud kan betydeligt påvirke samarbejdet mellem annoncører og affiliates, hvilket kan føre til en række udfordringer og ændringer i forretningsrelationer:

 • Mistillid fra annoncører: Opdagelsen af fraud inden for affiliate programmer kan skabe mistillid fra annoncørernes side. Dette kan resultere i strammere kontrol og overvågning af affiliate-aktiviteter.

 • Øget overvågning og kontrol: Annoncører kan reagere på fraud ved at indføre strengere overvågningssystemer og kontrolprocesser, hvilket kan begrænse affiliates’ frihed og kreativitet.

 • Negativ indvirkning på ærlige affiliates: Ærlige affiliates kan blive kollektivt påvirket af konsekvenserne af fraud. Dette omfatter potentielt at blive betragtet med mistanke og at blive underlagt restriktioner, som kan begrænse deres evne til effektivt at markedsføre og tjene indtægter.

 • Generel skepsis i branchen: Udbredt affiliate fraud kan føre til en generel skepsis og mistillid inden for branchen. Dette kan gøre det vanskeligt for nye og ærlige affiliates at etablere og vedligeholde tillidsfulde forhold til annoncører. Denne skepsis kan også påvirke branchens samlede omdømme og tilliden fra offentligheden.


Disse udfordringer understreger betydningen af at opretholde etisk praksis og stærke kommunikationslinjer mellem annoncører og affiliates. Det er afgørende for annoncører at anerkende og støtte de ærlige affiliates, samtidig med at de aktivt arbejder for at forhindre og bekæmpe fraud. Ved at gøre dette kan både annoncører og ærlige affiliates bevare et produktivt og gensidigt gavnligt samarbejde.

 

For at undgå utilsigtet involvering i affiliate fraud er det vigtigt for affiliates at være opmærksomme og ansvarlige i alle aspekter af deres marketingaktiviteter.

Dette inkluderer ikke kun at holde sig opdateret med den nyeste lovgivning og overholde vilkår for hvert enkelt affiliate program, men også at udvise forsigtighed, når man bruger tredjepartsværktøjer og -tjenester.

 1. Forstå programvilkår: Det er afgørende at læse, forstå og følge vilkårene for hvert affiliate program, du deltager i. Kend de specifikke retningslinjer for acceptabel og uacceptabel adfærd inden for hvert program for at undgå overtrædelser.

 2. Overhold lovgivning og transparent markedsføring: Hold dig ajour med ændringer i lovgivningen, især i forbindelse med digital markedsføring og databeskyttelse. Sørg for at dine marketingmetoder, herunder brugen af affiliatelinks, er gennemsigtige og i overensstemmelse med lovgivningen.

 3. Vær kritisk overfor tredjepartsværktøjer og -tjenester: Når du anvender eksterne værktøjer eller tjenester til at hjælpe med din affiliate marketing, skal du sikre dig, at disse er troværdige og overholder de relevante love og etiske retningslinjer. Undersøg deres ry og de praksisser, de anvender, for at sikre, at de ikke involverer dig i tvivlsomme aktiviteter.


Ved at tage disse forholdsregler kan du som affiliate sikre, at dine aktiviteter ikke blot er effektive, men også etiske og i overensstemmelse med både juridiske krav og bedste praksisser inden for branchen.