Affiliate Manager

En affiliate manager er en person eller et team, der er ansvarlig for at administrere og koordinere en virksomheds affiliateprogram. De fungerer som bindeled mellem en virksomhed og dens affiliates.

Sidst opdateret 04/01/2024

Realisér din webshops affiliate potentiale. Uden at røre en finger 👍 Kontakt os på mail her og hør om mulighederne.

Hvad er en affiliate manager?

En affiliate manager er en person eller et team der er ansvarlig for at administrere og koordinere en virksomheds affiliateprogram. De kan fungere som en del af virksomhedens interne team eller som et eksternt konsulenthold.

Denne rolle omfatter hovedsageligt at udvikle og styrke forholdet mellem virksomheden og dens affiliates. Dette indebærer en række opgaver, blandt andet rekruttering af nye affiliates og overvågning af programmets performance.

Ved at fungere som en form for bindeled mellem virksomhed og affiliates, sikrer affiliate managers, at affiliateprogrammer kører effektivt og opfylder både virksomhedens og affiliates’ mål. Dette kan omfatte alt fra løbende kommunikation og support til affiliates, til strategisk planlægning og analyse for at forbedre programmets performance.

Det primære mål for en affiliate manager er at maksimere værdien og effektiviteten af affiliate marketing som en markedsføringskanal. 

Intern vs. ekstern affiliate management

En affiliate manager kan enten være en intern medarbejder i en virksomhed, der håndterer virksomhedens egne affiliateprogrammer, eller en ekstern konsulent, der arbejder med flere forskellige virksomheders affiliateprogrammer.

Interne affiliate managers er ansat direkte af en virksomhed for at administrere og koordinere dens affiliateprogram. Deres rolle indebærer at opbygge og vedligeholde relationer med affiliates, udvikle strategier for affiliate marketing, og sikre, at både annoncører og affiliates opnår deres mål.

Eksterne affiliate managers, derimod, arbejder typisk for agenturer eller som selvstændige konsulenter. De tilbyder deres ekspertise til flere virksomheder og hjælper med at administrere og optimere deres affiliateprogrammer. Disse managers har ofte en bredere erfaring og kan bringe ekstern indsigt og branchekendskab til forskellige typer af programmer.

Uanset om de er interne eller eksterne, spiller affiliate managers en afgørende rolle i at styrke forholdet mellem annoncører og affiliates og sikre, at affiliateprogrammer kører effektivt og profitabelt.

Typiske opgaver en affiliate manager varetager

 1. Rekruttering og screening: Affiliate managers finder og vurder nye affiliates til affiliateprogrammet.
 2. Onboarding af affiliates: Affiliate managers hjælper nye affiliates med at komme godt i gang på affiliateprogrammet. De leverer de nødvendige oplysninger og resourcer og følger op på de tilmeldte affiliates.
 3. Opbygning af relationer: Affiliate managers opbygger og vedligeholder tætte samarbejdsrelationer med affiliates. Dette indebærer regelmæssig kommunikation, feedback og support for at hjælpe affiliates med at opnå succes.
 4. Kampagneplanlægning: Affiliate managers hjælper med at planlægge og koordinere affiliate marketing kampagner. Dette kan omfatte at give markedsføringsmaterialer og ressourcer til affiliates.
 5. Problemløsning: Når der opstår problemer, såsom tekniske udfordringer eller tvister mellem annoncører og affiliates vil en affiliate managers ofte træde ind og finde løsninger.
 6. Analyse og rapportering: De overvåger og analyserer affiliate-marketing aktiviteter for at evaluere resultater og effektivitet. Dette inkluderer ofte at generere rapporter og give feedback til annoncører og affiliates.
 7. Overholdelse og regler: Affiliate managers sikrer, at alle involverede parter overholder de relevante love, regler og retningslinjer inden for affiliate marketing industrien. Du kan læse mere på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.
 8. Udvikling af strategier: De kan også arbejde på at udvikle strategier for at maksimere indtjeningen fra affiliate-marketing aktiviteter og identificere muligheder for vækst.
billede af en tegnefigur affiliate manager omgivet af ovale talebobler der indeholder forskellige arbejdsopgaver

Fordele ved affiliate managers

Der kan være forskellige fordele ved at have en affiliate manager, både for annoncører og for affiliates.

Her er en oversigt over nogle af disse fordele, som illustrerer, hvorfor inddragelse af en affiliate manager kan være gavnligt for begge parter i et affiliate marketing program:


Fordele for annoncører:

 1. Ekspertise i affiliate marketing: Affiliate managers bringer en dyb forståelse for affiliate marketing til bordet, hvilket hjælper annoncører med at navigere i de komplekse aspekter af denne marketingform.

 2. Effektiv ressourcehåndtering: Ved at have en erfaren person til at styre affiliateprogrammet kan annoncører spare tid og ressourcer, som de ellers ville bruge på at forvalte programmet selv.

 3. Strategisk partnerskabsudvikling: En affiliate manager hjælper med at opbygge og vedligeholde stærke relationer med nøgleaffiliates, hvilket kan føre til mere effektive og produktive partnerskaber.

 4. Optimering af kampagnepræstationer: Gennem kontinuerlig analyse og justering af affiliate strategier kan en affiliate manager forbedre programmets samlede præstationer og ROI.


Fordele for affiliates:

 1. Klar kommunikation og support: En affiliate manager fungerer som et bindeled mellem affiliates og annoncør, hvilket sikrer klar og konsekvent kommunikation og hjælper med at løse eventuelle problemer.

 2. Adgang til marketingressourcer: Erfarne affiliate managers, med stor viden om affiliate marketing, vil kunne hjælpe virksomheder med at lave gode marketingmaterialer som bannere eller billeder af produkter. Disse materialer gør det lettere for affiliates at markedsføre produkterne effektivt.

 3. Performance feedback: Regelmæssig feedback om præstationer fra en affiliate manager kan hjælpe affiliates med at forstå, hvad der virker, og hvad der kan forbedres i deres tilgang.

 4. Markedsindsigt og trends: Affiliates kan drage fordel af den indsigt og information om markedsudviklingen, som affiliate managers giver, hvilket kan hjælpe dem med at justere deres strategier for at forblive konkurrencedygtige.

Er du i tvivl om din affiliate marketing kører optimalt? Få vores uforpligtende input. Du kan altid skrive til os her og spørge.

Ofte stillede spørgsmål

En affiliate manager kan øge virksomhedens ROI ved at optimere affiliate partnerskaber for at nå relevante målgrupper, hvilket fører til højere konverteringsrater.

De kan udvikle effektive markedsføringsstrategier, analysere performance for at justere taktikker, opbygger stærke relationer med affiliates, sikrer overholdelse af retningslinjer og etik, og integrerer nye trends og teknologier for at holde programmet relevant og konkurrencedygtigt. Disse tiltag kan forbedre din virksomheds ROI gennem affiliate marketing.

Du kan læse mere om fordelene for annoncører ved at benytte en affiliate manager her

En affiliate manager bruger affiliate tracking software til at spore og analysere affiliates’ præstationer, herunder trafik, klik og salg.

De fokuserer på vigtige performance metrikker som klikfrekvens og konverteringsrate, og udarbejder regelmæssige rapporter, der indeholder analyser af salg, indtægter og ROI.

Derudover indsamler de feedback fra affiliates for at optimere programmet og foretager løbende justeringer baseret på performance data for at forbedre programmets effektivitet.

For at sikre, at en affiliate manager følger din virksomheds værdier og mål, skal du kommunikere disse klart og integrere dem i affiliate programmet.

Hold regelmæssige møder for opdateringer og feedback. Sæt målbare mål for affiliate programmet, der støtter virksomhedens mål, og inddrag affiliate manageren i beslutningsprocesser for dybere forståelse og alignment. Evaluer og juster løbende deres arbejde for at sikre overensstemmelse med virksomhedens værdier og mål.

Omkostningerne ved at ansætte en in-house manager inkluderer deres løn, som varierer efter erfaring og placering, samt rekrutteringsomkostninger, uddannelse, software og værktøjer, og yderligere fordele som sundhedsforsikring og pensionsbidrag.

Ved outsourcing af en manager tilkommer omkostninger som servicegebyrer til det eksterne firma, som ofte dækker løn, værktøjer og andre administrationsomkostninger. I begge tilfælde kan der være performance-baserede incitamenter. Disse omkostninger skal afvejes mod den potentielle værdi, en erfaren affiliate manager kan tilføre.