Annoncør

I affiliate marketing refererer en annoncør til en virksomhed eller et individ, der promoverer sine produkter eller tjenester ved hjælp af affiliates.

Sidst opdateret 07/07/2023

Realisér din webshops affiliate potentiale. Uden at røre en finger 👍 Kontakt os på mail her og hør om mulighederne.

Hvad er en annoncør?

I affiliate marketing er en annoncør en virksomhed eller en person, der vil sælge noget, for eksempel et produkt eller en tjeneste. De bruger et netværk af affiliates, som er partnere, til at hjælpe med at sprede budskabet om det, de sælger. Annoncøren er altså den, der har produktet eller tjenesten, som affiliates hjælper med at promovere.


Sådan fungerer det:

 1. Annoncøren giver affiliates et unikt link til deres website eller produkt, kendt som et affiliatelink.
 2. Affiliates integrerer og deler dette link på deres egne platforme, som f.eks. en hjemmeside, blog eller sociale medieprofiler.
 3. Når folk klikker på disse affiliatelinks og foretager et køb, spores dette.
 4. Annoncøren betaler en procentdel af salget, eller en provision, til affiliaten for hvert gennemført salg.
 5. Gennem denne proces tjener både annoncøren og affiliaten penge, idet annoncøren får salg og affiliaten tjener provision.

 

Fordele: 

Annoncøren opnår en bredere eksponering af deres produkter, hvilket potentielt kan forøge salget. Partnerskabet er desuden fordelagtigt for annoncøren, da de kun betaler for faktiske salg, hvilket gør det til en omkostningseffektiv markedsføringsstrategi.

For affiliaten repræsenterer dette en chance for at tjene penge ved at promovere annoncørens produkter. 

I affiliate marketing bliver annoncøren nogle gange også kaldt en “merchant” eller “advertiser”. 

infografik der viser affiliate marketing processen og forholdet mellem annoncør affiliate og kunde grafikken er bygget af grønne og sorte ikoner

Hvilke ansvar har annoncøren i affiliate marketing?

I affiliate marketing er annoncøren ansvarlig for flere nøgleaspekter. Særligt følgende:

 1. Produkt eller service: Annoncøren leverer det produkt eller den service, som affiliates skal promovere.

 2. Affiliateprogram: Annoncøren opretter og vedligeholder et affiliateprogram. Dette inkluderer at fastsætte regler og vilkår for deltagelse, provisionssatser, og hvordan salg spores og rapporteres.

 3. Provisioner og betaling: Annoncøren er ansvarlig for at fastsætte provisionssatser og sikre rettidige og korrekte betalinger til affiliates baseret på de aftalte vilkår der er i affiliateprogrammet. Samarbejder annoncøren med et affiliatenetværk overgår ansvaret for udbetalinger til dem. 

 4. Markedsføringsmateriale: Annoncøren leverer ofte markedsføringsmateriale som bannere, tekstlinks, produktbilleder, og andre ressourcer, som affiliates kan bruge til at promovere produkterne.

 5. Sporing og rapportering: Annoncøren skal sørge for pålidelige systemer til sporing af henvisninger og salg, som stammer fra affiliates. Dette sikrer, at affiliates bliver korrekt krediteret for de salg, de genererer. Hvis affiliateprogrammet er organiseret via et affiliatenetværk vil netværket overtage en del af opgaverne med rapportering og sporing.

 6. Support og kommunikation: Annoncøren bør tilbyde support til sine affiliates, herunder at besvare spørgsmål, give feedback, og hjælpe med at optimere kampagner.

 7. Overholdelse af regler og etik: Annoncøren skal så vidt muligt sikre, at affiliateprogrammet overholder alle relevante love og bestemmelser, herunder reklamelove og regler for databeskyttelse.

Er du i tvivl om din affiliate marketing kører optimalt? Få vores uforpligtende input. Du kan altid skrive til os her og spørge.

6 væsentlige aspekter for en annoncør

 1. Klar definering af mål og målgruppe: Det er vigtigt som annoncør at have en klar forståelse af, hvad man ønsker at opnå med sit affiliateprogram, samt hvem ens målgruppe er. Dette omfatter at definere specifikke mål for salg, brand awareness, leadgenerering, og at forstå kundesegmenter og deres præferencer.

 2. Målrettet rekruttering af affiliates: Udover blot at have et affiliate-program, er det essentielt for annoncører aktivt at søge og rekruttere kvalitetsaffiliates, som passer til deres brand og har adgang til den ønskede målgruppe. Læs mere om affiliate rekruttering.

 3. Incitamenter og belønninger: Udvikling af kreative og motiverende belønningsstrukturer kan være afgørende. Dette kunne inkludere performance-bonusser, konkurrencer eller særlige fordele for top-performere.

 4. Dybdegående markedsanalyse: Forståelse af markedstrends, konkurrentanalyse og kundeadfærd er afgørende for at guide og informere affiliate-programmets strategi og taktik.

 5. Kontinuerlig optimering: Annoncører skal være dedikerede til løbende at forbedre og innovere deres affiliateprogram. Dette kan omfatte at teste nye marketingstrategier, optimering af kampagner og opdatering af teknologiske platforme.

 6. Brand alignment: Sikring af, at affiliates repræsenterer og kommunikerer brandet på en måde, der er konsistent med virksomhedens overordnede branding og markedsføringsstrategi, er afgørende for at bevare brandets integritet.

Ofte stillede spørgsmål

Små virksomheder kan også have succes med affiliate marketing. Her er nogle nøglepunkter, der hjælper små virksomheder med at udnytte affiliate marketing effektivt:

 1. Valg af det rette affiliatenetværk: Dette kan være afgørende for små virksomheder, som ofte ikke har ressourcer til at håndtere affiliate marketing in-house. Ved valg af affiliatenetværk, er det vigtigt at fokusere på faktorer som relevans for målgruppen, omkostningseffektivitet, brugervenlighed, tilgængelig support og ressourcer, samt tilstedeværelsen af sporings- og rapporteringsværktøjer. 

 2. Opbygning af relationer med affiliates: Små virksomheder kan opnå en fordel ved at opbygge stærke relationer med deres affiliates. Dette inkluderer regelmæssig kommunikation og support for at hjælpe affiliates med at forstå produkterne og markedsføringsstrategierne.

 3. Tilbyd attraktive kommissioner: Selvom små virksomheder måske har mindre budgetter, kan de tiltrække dygtige affiliates ved at tilbyde attraktive kommissionsstrukturer.

 4. Optimering af produktsider og landingssider: Sørg for, at produktsider og landingssider er optimeret for konvertering. Dette sikrer, at trafikken, som affiliates genererer, har en større chance for at konvertere til salg.

 5. Analyser og tilpasninger: Små virksomheder bør løbende analysere deres affiliate marketing indsats og foretage nødvendige tilpasninger for at forbedre effektiviteten.

 6. Overholdelse af lovgivning: Det er vigtigt, at små virksomheder overholder gældende love og regler inden for affiliate marketing, herunder regler for reklamer og brug af cookies.

 7. Fokuser på langsigtet vækst: I stedet for at søge hurtige gevinster, bør små virksomheder fokusere på at opbygge et langsigtet, bæredygtigt affiliate marketing program.

For at sikre, at dine affiliates overholder dine brand-retningslinjer, er det vigtigt at implementere en række strategiske skridt:

 1. Udarbejd detaljerede brand-retningslinjer: Skab klare og detaljerede brand-retningslinjer, der inkluderer din virksomheds værdier, tone of voice, visuelle elementer og brugen af dit brandnavn. Disse retningslinjer skal være lette at forstå og tilgængelige for alle dine affiliates.

 2. Kommunikér klart forventningerne: Vær tydelig med dine forventninger fra starten og understreg vigtigheden af at overholde brand-retningslinjerne for at opretholde et partnerskab.

 3. Regelmæssig overvågning og feedback: Implementer en proces for regelmæssigt at overvåge, hvordan dine affiliates repræsenterer dit brand. Giv konstruktiv feedback og vejledning, når det er nødvendigt.

 4. Håndhæv politikker ved overtrædelse: Hav klare konsekvenserne ved ikke at overholde brand-retningslinjerne. De kan inkludere advarsler eller suspension.

 5. Balancér styring med fleksibilitet: Vær opmærksom på, at for mange restriktioner kan begrænse affiliates’ kreativitet og effektivitet. Affiliate markedsføring er en unik kanal, der ofte kræver en grad af frihed for at udnytte dens fulde potentiale.

  Overvej derfor at være fleksibel med dine retningslinjer, så affiliates kan bruge deres kreativitet og innovation, mens de stadig respekterer dit brand.

For at sikre juridisk overholdelse som annoncør i affiliate marketing, er det vigtigt at overveje følgende:

 1. Reklamelovgivning: Sørg for, at al markedsføring, inklusiv det indhold der distribueres af dine affiliates, er ærligt og ikke vildledende. Alt betalt indhold skal tydeligt mærkes som sådan.

 2. Databeskyttelse og privatliv: Overholdelse af databeskyttelseslove som GDPR er afgørende. Dette gælder også for dine affiliates, især vedrørende indsamling og håndtering af forbrugerdata.

 3. Kontrakter med affiliates: Klare og juridisk bindende kontrakter er nødvendige for at definere roller, ansvar og betalingsbetingelser, samt sikre overholdelse af brand-retningslinjer.

 4. Respekt for intellektuel ejendomsret: Sørg for, at dine affiliates respekterer ophavsret, varemærker og patenter, især i brugen af brandmaterialer.

 5. Opdateringer i lovgivningen: Hold dig opdateret med ændringer i lovgivning relateret til affiliate marketing og tilpas dit program tilsvarende.

For at måle succesen af et affiliateprogram er det afgørende at overvåge en række nøgleindikatorer og analysere dataene for at få indsigt i programmets performance.

Dette omfatter at se på salg og konverteringsrater, hvilket er direkte indikatorer for, hvor effektivt affiliates driver trafik og genererer salg.


En høj konverteringsrate tyder på, at trafikken er kvalitetsmæssigt god og målrettet.

En anden vigtig faktor er den gennemsnitlige ordreværdi, som hjælper med at forstå, hvor meget værdi hver konvertering bringer. Det er også vigtigt at spore antallet af nye versus tilbagevendende kunder, hvilket kan indikere programmets evne til at tiltrække nye kunder og fastholde eksisterende.

Click-through-rater (CTR) på affiliatelinks giver indsigt i, hvor engagerende og effektive affiliates er i at tiltrække brugernes opmærksomhed. For at få et helhedsbillede bør man også overveje omkostningerne ved at køre programmet, inklusive betalte kommissioner og andre omkostninger, for at beregne return on investment (ROI).

Ved at sammenligne disse målinger over tid, kan man få en klar forståelse af programmets effektivitet og identificere områder til forbedring.

For at tiltrække og fastholde top-performende affiliates, skal du fokusere på konkurrencedygtige kommissionsstrukturer og sikre, at dine affiliates har adgang til effektive markedsføringsmaterialer.

Kommunikation og support er også afgørende – etabler en klar kommunikationskanal og tilbyd den nødvendige assistance.

Anerkendelse af deres indsats, gennem for eksempel offentlig anerkendelse eller eksklusive tilbud, er vigtig for fastholdelse. Hold programmet opdateret og relevant ved løbende at justere det efter markedstrends og affiliates’ behov.

Denne kombination af attraktive økonomiske incitamenter, ressourcer og anerkendelse vil hjælpe dig med effektivt at engagere og holde fast i top-performende affiliates.

Du kan læse mere om, hvordan du rekrutterer dygtige affiliates her